Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter
 
 

Nyt fra Gildegården

DET KØBENHAVNSKE SCT. GEORGSFOND
GILDEGÅRDEN

Vanløse Allé 41, 2720 Vanløse

             Nyt fra Gildegården

Nyt fra Gildegårdsbestyrelsen 

Gildegårdsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 2. maj 2023 i Gildegården  

På dagsordenen var bl.a.:

·         Økonomi til større vedligeholdelsesopgaver
Der er en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som helst skal gennemføres i indeværende år. For at have tilstrækkelig økonomi til disse opgaver besluttede bestyrelsen at overføre et større beløb fra formuekontoen til driftskontoen.
 

·         Bygning, teknik, naver
De nødvendige vedligeholdelsesopgaver omfatter kloakeftersyn med rapport om anbefalede forebyggende tiltag, udskiftning af vandrør i kælder fra indføring og frem til køkken, renovering af stole i forhallen og udskiftning af vinduer i stuetagen mod Ådalsvej.

Bestyrelsen besluttede, at kloakeftersyn samt udskiftning af vandrør straks sættes i værk.

Arbejdet med renovering af stole i forhallen deles op i mindre portioner (læs: de mest slidte udbedres først).
 
Der tages tilbud på udskiftning af vinduer i stueetagen.

Bestyrelsen besluttede desuden hurtigst muligt at få installeret en hjertestarter (udvendigt).  

Med glad gildehilsen
Hanne Borgstrøm

 

             Gildegårdens udlejningspriser

Salleje  2000 kr.
Kuvertafgift 50 kr. pr. deltager.
Medlemmer under Københavns Stadsgilde afkræves ikke kuvertafgift, men betaler kun sallejen.
Depositum, som skal indbetales ved kontraktens indgåelse, og som  returneres 14 dage efter den endelige afregning, er 1000 kr.
 

Gildebrødrene opfordres til at gøre en indsats for at ”sælge” vore flotte lokaler til familie, venner og bekendte, så lokalerne bliver udnyttet meget mere. Vi udlejer også gerne på hverdage om dagen og ledige aftener.

Bestyrelsen.

 

             Nyt fra Naverne

 

             Nyt fra Gildegården

”Gildegården i Vanløse” er navnet på en ny facebook-profil.
Er Facebook ikke noget ungdommeligt pjat?
– spørger I måske.

Facebook er i grunden en stor opslagstavle på Internettet, hvor enkeltpersoner, virksomheder og organisationer fortæller om sig selv. Man bestemmer naturligvis selv, hvordan man præsenterer sig – pjanket og tilfældigt eller målrettet og seriøst. Vi er mest til det sidste.

Vi vil gerne hjælpe folk, der har behov for at leje lokaler, med at få øje på os. Derfor er der et billede af Gildegårdens facade og lidt tekst, der bl.a. viser hen til hjemmesiden www.gildegaarden.dk, som har mange flere detaljer om os, bl.a. mail-adresse, telefonnummer og datoplan. 

Vi viser de annoncer, der inviterer til fællesarrangementer i Gildegården – f.eks. bankospil, drageskydning, etc. Det giver de besøgende på siden et lille indblik i noget af det, vi laver i gilderne, så vi dermed synliggør gildebevægelsen i København. Nogle spørger os måske, om de kan få lov til at være med.

Når gildebrødre eller andre skriver kommentarer på vor side, kan det ses af skribenternes venner – og måske venners venner på Facebook, og så kan vi komme ud til en meget stor læserkreds. Søgemaskinen Google, som mange bruger til at finde oplysninger med, henter mange af svarene på Facebook, og det øger vores synlighed på nettet. 

Alt dette kan ikke erstatte jeres markedsføring af både Gildegården og gildebevægelsen i jeres cirkler, men en gratis opslagstavle på Internettet er da et godt tilbud, der er værd at prøve.

Bestyrelsen.

Besøg Gildegårdens hjemmeside www.gildegaarden.dk ,
som med tekst og billeder fortæller om husets faciliteter som møde-, kursus- og festlokaler.
Gildegårdens informationsfolder kan udskrives direkte fra hjemmesiden, og man kan klikke sig videre derfra til Stadsgildets hjemmeside.
Hjemmesidens navn er nemt at huske. Fortæl om den til venner og bekendte.

Alle henvendelser til webmaster