Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade

Gode råd

Naturens Dag

 

Stadsgildepennen

   brug af g

Nu lysner det, foråret er på vej og endelig kan vi mødes igen. Jeg har savnet jer alle sammen. Det har været en mærkelig tid, vi alle har været igennem. En isolation som nogle har klaret fint, medens andre har væ-ret nede i et "sort hul".

Snart er Gildegården åben igen til alle vores møder og vi iler derhen. Alt det vi mangler at fejre, kan ske nu og der er meget der skal indhentes. Vi kan nu færdes mere frit ude i den skøn-ne natur hvor alt grønnes og blomstrer. Alle haver, krukker, altankasser skal tilplantes.

Det er en dejlig tur til København, hvor alle marker er blevet grønne. Ja det er en dejlig tid vi alle går i møde. Selv glæder jeg mig til at komme ud i naturen og til at se min familie fra Fensmark og Mogenstrup. Vi har kun talt i telefon sammen. Museer skal igen besøges.

Vel mødt tilbage til Gildegården og kom med godt humør.

Jonna.
 

Gode råd

L

 

Måske skulle vi snart skaffe os en ny printer

Naturens dag

Naturens dag – Naturens uge
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har sendt os information om Naturens dag i 2021 – her er et uddrag derfra:

I år prøver vi for første gang at udvide Naturens Dag til Naturens Uge, så endnu flere får mulighed for at deltage. I år kan man derfor lave arrangementer fra d. 6.-12. september.

Som det ser ud nu, er danskerne færdigvaccinerede mod Corona i god tid inden Naturens Uge, så vi satser på, at det vil være muligt at mødes til udendørsarrangementer på næsten normal vis til den tid. Vi vil selvfølgelig løbende følge med i myndighedernes udmeldinger.

 Samtidig har rigtig mange danskere i løbet af det sidste år fået øjnene op for friluftslivets glæder og de små grønne åndehuller i den lokale natur. 

Hvorfor Naturens Uge?
Udover at sætte fokus på aktiviteter i naturen og få flere danskere til at få øjnene op for naturens glæder, har mange givet udtryk for, at Naturens Uge er en god anledning til at vise sin organisation frem, komme i kontakt med potentielle nye medlemmer og styrke sit lokale netværk.  

Årets tema er ”Den eventyrlige natur”
Eventyret i naturen er alt det ikke-rugbrødsagtige, hverdagsagtige og forudsigelige, der hvor man betræder nye veksler, alene eller i fællesskab, mærker nye sansninger i naturen, smage, lyde, overflader, stilhed eller en forbundenhed.

Jeg foreslår vi holder fast ved den anden søndag i september – altså den 12.9. – og Kirsten fra 15. Gilde har oplyst, at gildet med stor sandsynlighed vil kunne stille op med: Bygning af fuglekasser, boldkast og følekimsleg, bål med snobrød og pandekager og fuglequiz. 

Jeg håber, gildebrødre fra Københavns Stadsgildes øvrige gilder igen vil medvirke. Vi tager emnet på dagsordenen på stadsgildetinget den 11. maj – og vil så forhåbentlig kunne tilmelde os umiddelbart derefter. Forhåbentlig kan vi også i år få tilladelse til at benytte det sædvanlige område nær ishuset ved Damhussøen.

Med glad gildehilsen
Hanne, SGM

Drageblod viesgildetintroniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2021

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 11.05.21 Tirsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster