Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade
Banko februar 2020

 

 

Stadsgildepennen

Ingen "Stadsgildepennen" denne måned.

tårskur 2020.

Københavns Stadsgildes Nytårskur den 5. januar 2020.
Stadsgildet internationale sekretær Kirsten Ravn bød velkommen.
Stadsgildemester Hanne Borgstrøms nytårstale handlede om "Tid", som hun vinklede fra flere forskellige sider.
Brøndbyøster Kvartetten underholdt os derefter med klaver, saxofon og tværfløjter.
De spillede:
"Vær velkommen Herrens år" af Berggren.
"Olsenbanden" af Bent Fabricius Bjerre.
"Autum Leaves" af Joseph Kosma & Nat King Cole.
"Anitras Dans" af Edward Grieg.
"The Easy Winners" af Scott Joblin.
"La réjouissance" af Georg Friedrich Händel.
Efter underholdningen serverede stadsgildeledelsen lækre delikatesser og drikkevarer, og sangbladet blev flittigt anvendt.
SG-Nyts redaktør.

banBankospil

VELKOMMEN TIL

KØBENHAVNS STADSGILDES

BANKOSPIL

med indlagte fastelavnsløjer

 


Søndag den 23. februar 2020 kl. 14.00
i Gildegården, Vanløse Alle 41.

Billetter købes ved indgangen, pris kr. 15,00,
inkl. Startlodtrækning, samt kaffe/the og kage.

Fjernbanko kan købes ved indgangen.
Pris pr. stk. 10,00 til 10 gennemgående spil.
Præmien er 50,- kr. pr. spil på fjernspillene

 

 

Til de 10 gennemgående spil

1 plade 15,00 kr.

5 plader 50,00 kr.

Til de 2 extraspil

10,00 kr. for 1 plade.

30,00 kr. for 5 plader.

Der sælges lotteri i pausen.

Vi håber atter på stort fremmøde af både gildebrødre,

familie og venner.


 

På gensyn
15. gilde Rødovre
Københavns Stadsgilde

 

ektroniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2020

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Banko 23-02-2020 søndag 15. gilde Rødovre
Stadsgildeting 19-05-2020 tirsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal 11-06-2020 tirsdag Stadsgildeledelsen
GM-GK-GS-møde 27-08-2020 torsdag Stadsgildeledelsen

 

Alle henvendelser til webmaster