Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade

Gode råd - brugen af Gildegården
Beskyt dig selv og andre
Tryghed i Gildegården
Drageblod Vindere
Fredslys budskabet
 

 

Stadsgildepennen

   brug af g

Sæt dig et mål, der kan fylde dig helt

og holde begejstringen vågen,

kan samle alt det, der er splittet og delt

og lyse dig frem gennem tågen.

Disse vers er skrevet af Mads Nielsen.

Det er en mærkelig tid vi lever i, så det er måske en ide at sætte os et mål eller to, så er der noget der skal nås og ses hen til.

Nylig overstået er Halloween og Mortens aften, og inden vi ser os om er det jul. Det er altid et lyspunkt i den mørke tid.  Allerede i november er vi begyndt med at pynte op til julen både inde og ude. Det giver ekstra hygge om aftenen, når man kommer hjem og lysene er tændt udenfor. Selve julen har vi alle forskellige traditioner. Jeg er så “heldig” ikke at have så stor familie, så vi kan holde os inden for “lovens” rammer, hvis restriktionerne stadig varer ved.

Så har vi jo nytår med et stort håb om at vi snart kan vende tilbage til vores gamle vaner og ikke skal passe så meget på. Jeg savner al vores aktivitet i Gildegården.

Med dette vil jeg ønske alle en god jul og et godt nytår.

Jonna

Gode råd

Gode råd i brugen af Gildegården.

                   Sundhedsstyrelsens gode råd: 

                       Private fejringer og arrangementer.
                           Det er muligt at holde fester                           
 Citat:

"Der er stadig coronavirus i Danmark, som kan føre til sygdommen COVID-19. Men det er muligt at afholde arrangementer, også konfirmationer, store fødselsdage, bryllupsfester m.m., på en forsvarlig måde. "

Citat:

"Arrangementer i lejet lokale uden professionelt personale.

Holder du festen i et lejet lokale, fx et fælleslokale, medborgerhus eller selskabslokale, hvor der ikke er fast tilknyttet personale, skal du følge reglerne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet.

For at forebygge smittespredning, bør du og dine gæster desuden følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger, og du bør som arrangør være opmærksom på, at minimere smitterisikoen til dit arrangement. "

 

Gildegårdens bestyrelse mødtes den 7. juli med denne dagsorden:

"Bestyrelsens ansvar vedrørende brugeres brug af Gildegården."

Vi må bruge Gildegården til alle vore møder med ganske få begrænsninger:

·      Vi må være højst 100 personer i Gildegården ad gangen.

·      For forsamlingsforbuddet gælder, at vi skal holde en meters afstand mellem os, når vi sidder, og 4 kvadratmeter når vi står.

·      Der er opsat opslag, og der er placeret sprit i indgangen.

Bestyrelsen.

 

gTryghed

Tryghed i Gildegården

Som jeg har meddelt gildemestrene i Københavns Stadsgilde, har jeg 16. oktober talt med inspektør Bjarne i Gildegården om de ekstra tiltag, der tages omkring rengøring i Gildegården i disse Coronatider.

Bjarne er kommunalt ansat i Københavns Kommune, som dagligt udsender opdatering til alle, der har med rengøring at gøre, omkring gældende retningslinjer for rengøring, afstand (mellem borde), legetøj og andet udstyr m.m.m. i kommunens lokaler.

Bjarne oplyste til mig, at rengøring af Gildegården sker efter samme retningslinjer - naturligvis også med fokus på f.eks. dørhåndtag, gelændere, kontakter i lokalerne og på udstyr i køkkenerne, så sikkerheden ved at benytte Gildegården kan være så høj som overhovedet mulig.

Det er en svær tid, vi lever i alle sammen, og jeg tror, de allerfleste af os gør alt, hvad vi kan, for at passe på hinanden - og os selv. 

Desværre findes der ingen garantier for noget som helst, uanset hvor vi bevæger os hen, og hvor vi tager ophold i kortere eller længere tid - også hvad angår rengøring. Vi er hver især nødt til at stole på, at de personer, der har ansvaret for rengøringen, også gør alt, hvad de kan, for at passe på de personer, som skal benytte lokalerne - uanset om det er de private hjem, vi vælger at komme i, butikker vi handler i, kommunale lokaler eller Gildegården. 

I skrivende stund er Gildegården som bekendt lukket for møder/-arrangementer frem til den 26. november, og vi kan ikke vide, om det bliver nødvendigt at holde Gildegården lukket endnu længere. 

Jeg formoder, at hvad der - utilsigtet - måtte være af virus på en eller anden overflade i Gildegården vil være ’tørret ud’, når der igen lukkes op for brug af Gildegården. Det er der nok heller ingen, der kan garantere. 

Når vi igen kan mødes til gildearrangementer og fællesarrangementer i Gildegården, må vi kunne forvente af alle os brugere af Gildegården, at vi kun kommer, hvis vi er raske, at vi følger myndighedernes retningslinjer om hygiejne (og afstand naturligvis), vasker hænder eller benytter os af håndsprit, som vil være tilgængeligt i Gildegården samt, at rengøringen fortsat sker efter de retningslinjer, Bjarne har oplyst til mig, så længe vi skal slås med Covid-19. 

Nytårskuren

Med hensyn til Nytårskuren har vi på Stadsgildeledelsesmødet den 10. november – bl.a. på opfordring fra KT-Gildet og 15. Gilde – besluttet, at aflyse Nytårskuren 2021. Vi håber, at de to gilder i 2022 vil arrangere Nytårsbrunch for os, som det var planen i 2021. 

Tolkning af vedtægternes § 6 og § 9

Stadsgildeledelsen er blevet spurgt om tolkning af de to ovennævnte paragraffer i Stadsgildets vedtægter og har besluttet følgende:

1/3 af 4 gilder (= 1,33 gilde) tolkes som 1 (et) gilde, og 2/3 af 4 gilder (= 2,66 gilde) tolkes som 3 (tre) gilder. 

Med glad gildehilsen
Hanne

Beskyt dig selv og andre


 

DET KØBENHAVNSKE SCT: GEORGSFOND
GILDEGÅRDEN
Vanløse Alle 41, 2720 Vanløse

                 Beskyt dig selv og andre.

Vi har trykt nogle af Sundhedsstyrelsens skilte, som vi placerer :           på facaden ved indgangen til Gildegården
                         på opslagstavlen i entreen,
                         i rummet foran toiletterne.

Vi har placeret håndspritflasker i følgende lokaler:

              1 flaske i entreen,                  1 flaske i forhallen,
              2 flasker i salen,                    1 flaske i køkkenet,
              1 flaske foran toiletterne,       1 flaske i hulen.

Alle brugere er dermed selv ansvarlige for at bruge de håndsprit-flasker, der er lige ved hånden, når der er brug for dem. 

Desuden placeres følgende skilte på døren til de forskellige rum i Gildegården:
                        I forhallen er der plads til 20 personer,
                        i salen er der plads til 50 personer,
                        i hulen er der plads til 10 personer.

                            Pas godt på jer selv!

Gildegårdens
bestyrelse.

Drageblod vindere

Vindere af drageblod

                 ved lodtrækningen den 5. november 2020

Jonna S. Christensen.......... 1. G.       Hanne Borgstrøm............. 15. G.
Julie Schou........................ 1. G.       Inge-Lise Hansen.............. 15. G.

Lennart Knifström.............. 1. G.       Pia C. A. Larsen................. 15.
G.
Mathilde Kristiansen.......... 1. G.       Vibeke Hermann.............. 15. G.
Michael Olesen...................1. G.       Helle Lykking.................... 18. G.
Nette Vov...........................1. G.       Helle Lykking.................... 18.
G.
Steen Kofoed Olsen............1. G.       Jane Steffensen................ 18. G.

Villy Kristiansen..................1. G.       Verner Jensen................... 18. G.
Vimonrat Olesen................ 1. G.       Henning Christensen......... KT-G.
Flemming Kjelsmark.........  15.
G.     Nanna Ytting..................... KT-G.
Hanne Borgstrøm.............   15. G.                                                      

                        Vi solgte i alt 165 drageforsikringer i 2020.
                         Der blev udloddet 21 flasker drageblod.
                   Tak for indsatsen med salget af forsikringerne.

  Repræsentanterne for de fire gilder udtrak de 21 flasker drageblod.

                           Vi ønsker de heldige vindere til lykke.

                                     Gildegårdens bestyrelse.

Fredslys

Fredslysbudskabet 2020

Af Mathias L. Faaborg, spejderchef i Det Danske Spejderkorps.

Tema for Fredslyset 2020: ”Fred overvinder grænser”

Grænser skiller os eller forhindrer os i at gøre noget, vi gerne vil – og skaber ufred. Grænser kan være fysiske, en spærret vej – måske bevogtet af en soldat eller en politimand. Eller de kan være regler eller love, man skal adlyde – nogle steder blindt. Og så er der de grænser, vi har inde i os selv.

Nogle steder på kloden gør grænser livet svært eller helt uudholdeligt for mennesker. Nogle magthavere insisterer på at bygge høje mure eller trække lange hegn af pigtråd. Det kan være svært at forstå for os i Danmark, for de sidste mange år har været kendetegnet ved åbne fysiske grænser – både i Danmark og EU.

Mange unge har ikke prøvet at vise pas for at komme fra Danmark til f.eks. Italien. Den frihed er med til at sikre, at interessefællesskaber, samtaler og venskaber spirer på tværs af lande og kulturer – også online. Når vi kan mødes uden fysiske forhindringer, kan vi vise, at vi gerne vil hinanden og fællesskabet.

I Sønderjylland er der faktisk et gammelt, stærkt – og måske et af de bedste eksempler i verden på, hvordan fred overvinder fysiske grænser. Man har bevæget sig fra krig og ufred til et fællesskab, hvor folk kan leve i fred, som de vil: Danskere, der bor i Tyskland og tyskere, der bor i Danmark. Det kan vi være stolte af.

Vi så i starten af Coronakrisen, hvordan vi – selv i Europa – ikke helt har sluppet ideen om de fysiske grænser. Grænsebomme lukkede i, også mellem lande der har de varmeste forhold. Grænser der skiller naboer, familier, venner og kærester. I Spejderbevægelsen ved vi, at man når længere sammen end hver for sig. Og vi tror på, at det bliver bedre, når andre i verden kan opleve den samme åbenhed, som vi nyder godt af. Det er med det håb, vi fejrer 100-året for Genforeningen med Sønderjylland. Vi fejrer, at freden overvinder grænser.

I Danmark er vi vant til, at love og regler skal overholdes, og vi forstår, hvorfor det er nødvendigt. Nogle af vores love giver os endda en større frihed: Friheden til at forsamles eller til at ytre os. I mange andre lande, desværre også i store og betydningsfulde lande, har man ikke de samme goder. I de lande bruges lovene til at sætte grænser for, hvad folk må mene, tænke eller tro. Dens slags regler begrænser tolerance, forståelse og fællesskab. De undertrykker pressen og medierne, og de fastholder eller kontrollerer befolkningen. Vi må ikke tage vores egne friheder for givet: Vi skal bruge dem. Og vi må ikke glemme de andre, ikke være ligeglade – ikke lade dem i stikken. De har brug for, at vi arbejder for dem, håber for dem og kæmper for dem.

I Danmark er de mest velkendte grænser dem, vi sætter op for os selv eller hinanden. Men det er samtidig dem, vi vægrer os mest ved at tale om. Vi går måske og putter med det selv. De grænser skaber uro i sjælen. Det kan være mobning, isolation, tvivl om tro, seksualitet eller selvværd. Om man gør det godt nok. Om man er god nok. Om man kan tro på sig selv, tage springet, bryde forventninger eller normer. Hvis man kan finde freden, så kan grænserne brydes. Måske kan man ikke finde den alene, måske har man ikke håbet.

Så skal man tillade andre at hjælpe, og vi skal tilbyde vores hjælp. Vi skal række ud til den ensomme, håbe for den modløse, marchere for den generte eller protestere for den, der har tabt sin stemme.

Spejderbevægelsens værdier og relevans er ikke defineret af vores historie eller, hvad nogen gjorde for 50 eller for 100 år siden. De er defineret af de handlinger, vi gør sammen – lige nu og i fremtiden. Jeg tror, at fremtiden kommer til at se på os og sige, at vor tids spejdere var lige så handlekraftige, ansvarlige og fællesskabsorienterede som nogen anden generation. Vi tager ansvar for hinanden og for fællesskabet.

I år er det 36. gang, Fredslyset udsendes fra Betlehem. I olielamper, flagermuslygter og fakler, bringes det ud i Europa og verden. Fredslyset er en påmindelse fra land til land og fra menneske til menneske.

Vi går med klare budskaber: Der er lys i mørket. Jeg går for dig, jeg håber for dig. Du er ikke alene.

Fred overvinder grænser. Rigtig god tur. 

Mathias Faaborg (født 7.2.1984 i Aarhus) er den ene af to Spejderchefer i Det Danske Spejderkorps, siden november 2019. Mathias Faaborg er selvstændig konsulent og uddannet med en bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og en kandidatgrad i politisk økonomi fra University of London.

dsgildetintroniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2021

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Nytårskur     AFLYST
       
       
       

Alle henvendelser til webmaster