Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Breaking News
Sæt kryds
Fellowship day

Elektroniske gildeblade

Stadsgildearrangementer 2023 - 24

 

Stadsgildepennen

ref nytårsbrunch

Ups, tiden løber.

Jeg synes ikke det er så længe siden, at jeg skrev til vores blade, men nu er det så blevet min tur igen. 

Siden sidst er vi kommet til lysere tider.

Foråret er godt på vej og snart har vi sommer.

Dejligt så er det tid til udeliv. Vi skal alle nyde livet udenfor, holde ferie og samle kræfter til næste sæson. Vi må undvære hinandens selskab til august måned, hvor vi igen starter.

Jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i de arrangementer, som gilderne hver især arrangerer for os, samtidig med det enkelte gildes egne arrangementer.

Det er jo alt sammen et led i samarbejde imellem de 3 gilder. Det giver også bedre muligheder for foredrag, hvor vi kan blive flere deltagere end i et enkelt gilde.

Hvis vi ikke kan holde et planlagt møde med foredragsholder, får vi et dårligt ry og vil ikke kunne få samme person til et senere foredrag.

Nyd nu foråret og sommeren. Det gør jeg sammen med min søster til en tur på højskolen Jaruplund syd for grænsen 

Gildehilsen Jonna Skourup Christensen

 

Breaking News

 
 

BREAKING NEWS 

Som bekendt blev der på Landsgildetinget i september 2023 vedtaget ny Gildelov og nyt Gildeløfte.

Det indebærer, at begreberne Svend, Væbner og Ridder ikke længere giver mening i gilderegi. 

Heldigvis betyder det ikke, at det er slut med, at vi kan samles for at diskutere nogle af de store spørgsmål, som vi uden tvivl til stadighed undres over eller har en mening om. Ganske som de emner, der i tidens løb har været til diskussion i forbindelse med Væbner- og Ridderforberedelser. 

Så nu inviterer vi til 

Stadsgildehøjskole 

Det bliver tre torsdagseftermiddage i Gildegården, nemlig: 10. oktober 2024, 14. november 2024 og 16. januar 2025 - Alle dage fra kl. 14.00 til 16.30. 

Stadsgildehøjskolen er gratis - og 1 uge før mødedatoen modtager deltagerne et oplæg med eftermiddagens emne, så man kan nå at gøre sig sine tanker om det, idet vi håber på en god diskussion på mødet. 

Vi håber på deltagere fra alle tre gilder i Stadsgildet og på et deltagertal på ca. 6 til 20 gildemedlemmer. 

Tilmeld dig pr. mail (så vi kender din mailadresse til udsendelse af oplægget) til hanne.borgstrom@icloud.com hurtigst muligt og senest 30. juni 2024. 

Med glad gildehilsen

Tommy Carlsen - 15. København og Hanne - SGM 

 

Sæt kryds

Sæt kryds i kalenderen

Her vil 18. Gilde-Amager invitere alle gildebrødre til et fællesarrangement på

VESTAMAGER NATURCENTER.

Kl. 16 – 20/21-tiden.

Fellowship

Fellowship-day 2024

I år skal vi udover Fellowship- budskabet høre

Sygeplejerske Rikke Gormsen fortælle om sit livslange engagement i bl.a. Røde Kors og Red Barnet i mange lande og i Danmark. 

I 2015 fik Rikke Gormsen internationale Florence Nightingale-medalje for sit store arbejde bl.a. efter jordskælvet i Nepal. 

Kom og hør dette spændende foredrag i Gildegården tirsdag den 29. oktober.

Nærmere information følger senere. 

DIS Kirsten

 

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Elisabeth Abbildgård  abildgaard.privat@stofanet.dk      
     15. Gilde      Jette Lind                   
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth              museth@os.dkanet.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal          fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15gilderoedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.

Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer 2024

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 16.05.24 torsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster