Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Landsgildeting
Foredragsaften
Andespil
Arrangementer

Elektroniske gildeblade

Gode råd

 

 

Stadsgildepennen

af g

Kæden.
Kun den som er sig selv bevidst
kan ændre denne ulvetid.
Der findes ingen ønskekvist
som kan erstatte kamp og strid.
Det eneste vi har i dag
at sætte op mod magt og vold
er styrken som udspringer af
de svages stærke sammenhold. 

Alene er du kun en brik
i større magters rænkespil.
Men samlet er vi stadigvæk
den største enhed der er til.
En kæde smedes led for led.
Og hele kædens kraft beror
på din og min samhørighed
med mennesker på denne jord. 

Man prøver på at binde os
til drømmen om et tomt forbrug.
Men de skal aldrig finde os
som slaver ved et ædetrug.
Læg hånden i min hånd og mærk
at slaveriet er forbi.
Byd magten trods. Gør kæden stærk,
og slip de bundne kræfter fri. 

Halfdan Rasmussen.
Ved LO-Skolens indvielse 1969.

Gode råd

Landsgildeting

Godt landsgildeting i Middelfart

Det var med lidt bekymring, jeg tog af sted til landsgildetinget i Middelfart i weekenden 25.-26. september 2021, idet der skulle vælges helt ny landsgildeledelse (LGL), fordi den siddende LGL efter mange år på posterne ønskede at fratræde.

Det havde været endog meget svært at finde tre kandidater, som med sikkerhed ville modtage valg, men heldigvis endte det hele godt, idet Lone Erkmann blev ny LGM, Ilsa Lux Andersen ny LGS og Søren Silving ny LGK. Lone og Søren har tidligere været i landsgildeledelse (mens jeg var LGM, og Lone afløste mig i 2009), så de to kender til de opgaver, der følger med posterne.

Lone præsenterede sig selv og sine tanker om fremtiden og læste Sørens tilsvarende præsentation. Ilsa præsenterede sig selv, og fra de tre præsentationer er det mit indtryk, at den nye LGL ser ud til at være på samme bølgelængde og med de samme ønsker og forventninger til fremtiden. Det er et rigtig godt udgangspunkt for et godt samarbejde i den nye LGL

Billedet viser den afgående landsgildeledelse samt Ilsa og Lone. Søren var på grund af arbejde forhindret i at deltage i landsgildetinget. 

Forslaget om genindførelse af fuldmagter blev vedtaget, forslaget om igen at have en international sekretær i landsgildeledelsen blev ikke stemt igennem. Forslaget om muligheden for, at enkelte gildebrødre

fra nedlagte gilder skulle kunne registreres som gildebrødre direkte under distrikterne, blev vedtaget.

Landsgildekontingentet baseres fortsat på prisindekset, som offentliggøres hvert år i januar måned, så indtil videre betaler vi 100 kr. pr. kvartal pr. gildebror.

Der var 122 stemmeberettigede deltagere til stede, og de tre nye landsgildeledelsesmedlemmer blev valgt med henholdsvis 113, 115 og 116 stemmer, så den nye LGL er valgt med mere end 92 % af alle stemmer. Den må derfor kunne forvente opbakning fra og godt samarbejde med distrikter og gilder. 

Tak til Helmut, Kirsten og Paula for mange års tro tjeneste det har ikke altid været nemt. 

Så det var med ro i maven og med smil om munden, jeg tog hjem fra landsgildetinget søndag eftermiddag.

Hanne, SGM

Foredragsaften

 

Stadsgildets Kulturgruppe
byder på foredragsaften

Tirsdag den 16. november kl. 19.00 i Gildegården

Titlen er:
"Savmordet"

 Per Jepsen fortæller om sit arbejde med sagen

Vi byder på kaffe te og lidt at spise til.
Prisen er 50 kr. pr. person
Tilmelding først til mølle senest den 9. nov.
Tilmelding til Kirsten Ravn

Tlf. 30287286 eller mail katholm-ravn@mail.dk

Andespil

ANDESPIL hos DGS Robin Hood,
Fredag den 5. November 2021, kl. 19.00
 
Af forskellige årsager afholdes det et nyt sted.

 

Amager Privatskole, Hornevej 1, 2770 Kastrup
(gode parkeringsmuligheder, bl.a. i skolegården) (og lige ved krydset Englandsvej/Løjtegårdsvej  kører der busser)
 

De samme (eller nogen magen til) flotte præmier – ingen lodtrækning v dobbeltbanko, ølnummer mm.

Vi skulle jo gerne have en god omsætning, da vi kæmper lidt med at få midler til vores kloaketablering/toilet.

Håber vi ses
På Gruppens vegne
Verner

 

Børnelejren 

Københavns Stadsgilde har med glæde modtaget jeres bidrag og takker for den tilsendte rapport fra lejren. Vi glæder os over jeres flotte støtte til Langelandslejren, som vi  værdsætter.  

Med glad gildehilsen
Københavns Stadsgilde

ildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2021-2022

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Fredslys 07-12-21 tirsdag Stadsgildeledelsen
Nytårsbrunch 09-01-22 søndag Stadsgildeledelsen
Stadsgildeting 19-05-22 torsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal 21-06-22 tirsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster