Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Nyt fra gildegårdsbestyrelsen
Stadsgildeting
Fellowship day

Elektroniske gildeblade

Stadsgildearrangementer 2023 - 24

 

Stadsgildepennen

ref nytårsbrunch

Stadsgildepennen for april 2024.

At skrive ”noget” til Stadsgildepennen kan nogle gange være lidt problematisk.
Alvorligt, opmuntrende, fremadrettet, noget man har lært af, o.s.v..?????

Denne gang bliver det noget muntert, som jeg oplevede på internettet.

Jeg strikker selv meget, så på en af strikkesiderne på Facebook dukkede denne lille tavle op.
Jeg smiler stadig, når jeg tænker på den.
Derfor får I også lige tavlen med ordene. (På TV skriver de, at 39 procent af Danmarks befolkning kan strikke).

Mange forårshilsner
Kirsten Christensen
SGPR København

Nyt fra gildegårdsbestyrelsen

 Nyt fra Gildegårdsbestyrelsen 

Gildegårdsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 21. marts 2024 hos Hanne  

På dagsordenen var bl.a.:

·  Budgetopfølgning
Regnskabet følger budgetforventningerne.

 

·  Nye bankvilkår
Nye vilkår, der træder i kraft 2. april, betyder, at vi fremover pr. måned skal betale kr. 117 for fortsat at have de samme muligheder, som bestyrelsen har besluttet. Et par andre bankers vilkår vil være tilsvarende eller langt dårligere, så vi fortsætter med den nuværende bank.

 

·  Nyindretning af servicerummet og forrummet dertil
Der arbejdes på at indrette de to rum, så de kan komme til at fungere mere hensigtsmæssigt. Forhåbentlig kan arbejdet være færdiggjort til august måned i år.

 

·  Nye vinduer i stueetagen, færdiggørelse af vægge, paneler m.m. i kælderen efter udskiftning af vandrør og sidste års vandskade
Der er indhentet tilbud på udskiftning af 5 vinduer i Salen og Forhallen og 1 (med mulighed for at åbne det) i køkkenet - samt tilbud på færdiggørelse af arbejdet i kælderen. Det vil medføre en samlet udgift på ca. kr. 130.000. Vinduerne forventes udskiftet i juni eller juli måned i år.

Bestyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at skaffe den nødvendige hjælp til selv at færdiggøre arbejdet i kælderen, så det vil snarest muligt blive udført ved hjælp af håndværkere, så Gildegården igen vil være præsentabel for gildemedlemmer og lejere.

Med glad gildehilsen
Hanne Borgstrøm

 

Stadsgildeting

    Københavns Stadsgilde afholder

Stadsgildeting torsdag den 16.maj 2024.

                Kl. 19.00 i Gildegården.

Alle er velkommen.

Af hensyn til traktementet bedes I tilmelde jer til

SGK Fritse Rosendal på telefon 22 88 16 70 eller

Fritse.rosendal@mail.tele.dk  inden 8. maj

Indkaldelse med dagsorden til Stadsgildetinget
udsendes som sædvanligt til medlemmer af
gildeledelserne.

SGK Fritse

Fellowship

Fellowship-day 2024

I år skal vi udover Fellowship- budskabet høre

Sygeplejerske Rikke Gormsen fortælle om sit livslange engagement i bl.a. Røde Kors og Red Barnet i mange lande og i Danmark. 

I 2015 fik Rikke Gormsen internationale Florence Nightingale-medalje for sit store arbejde bl.a. efter jordskælvet i Nepal. 

Kom og hør dette spændende foredrag i Gildegården tirsdag den 29. oktober.

Nærmere information følger senere. 

DIS Kirsten

 

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Elisabeth Abbildgård  abildgaard.privat@stofanet.dk      
     15. Gilde      Jette Lind                   
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth              museth@os.dkanet.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal          fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15gilderoedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.

Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer 2024

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 16.05.24 torsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster