Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade
I disse Coronatider

Gode råd - brugen af Gildegården
Bankospil
Stadsgildeting /GM-GK-GS møde

 

Stadsgildepennen

 Har du det godt?

Vi er blevet mere opmærksomme på at passe på os selv og hinanden i forbindelse med corona-pandemien, og det skal vi fortsætte med.

Vi har vænnet os til at hilse pænt på hinanden uden håndtryk og uden det hyggelige kram, som vi plejer. Det har vi da vist savnet, men det skal vi vænne os til. Vi kan undgå mange berøringer, og vi er måske blevet flinke til at vaske hænder, når vi har været ude at handle etc.

Jeg tænker tit på alle de gildebrødre, som bor alene, og som i større eller mindre grad har været afskåret fra at deltage blandt alle dem, de plejer at omgås. Selv om vi kan ringe til hinanden om stort og småt, bliver det trivielt, hvis der er for langt mellem nyhederne. Det har været drøjt for mange af jer.

I august genoptager vi samværet i gildet. Det glæder jeg mig til. Vi kommer til at bruge lidt mere plads mellem stolene, når vi mødes, men vi kan til gengæld glæde os over, at vi vistnok er raske og har det godt. Det skal vi huske at værdsætte.

Ole O.,

vicestadsgildeskatmester.

    Corona

I gang igen efter Coronaperioden

Jeg tror, rigtig mange københavnske gildebrødre glæder sig til igen at kunne være sammen til fælles møder i Gildegården, når sommerferien er forbi. 

Det gør jeg i hvert fald. 

Mange af os skal imidlertid passe godt på os selv – nogle på grund af alder, andre på grund af deres generelle helbredssituation. 

Derfor er det vigtigt, at vi hver især følger de anbefalinger, som myndighederne giver for, hvordan vi kan komme til at leve et almindeligt hverdagsliv igen, og jeg er overbevist om, at det forsøger vi alle sammen efter bedste evne. 

Efter min mening er det også vigtigt, at Gildegårdsbestyrelsen aftaler med Bjarne, at alle naturlige kontaktpunkter, som dørhåndtag, gelændere, elektriske kontakter – f.eks. også kaffemaskinens, ovnens og komfurets – samt vandhanegreb m.m. sprittes af efter udlån/ udlejning. Og når vi så hver især bliver hjemme, hvis vi har sygdomssymptomer, holder god håndhygiejne – og, når vi træder ind i Gildegården, bruger den håndsprit, som findes i forhallen, inden vi åbner døre og tager lokalerne i brug. Så skal det nok gå alt sammen. 

På gensyn til nye gode oplevelser i Gildegården. 

Med glad gildehilsen

Hanne, SGM

brug af gildegården

Gode råd i brugen af Gildegården.

                   Sundhedsstyrelsens gode råd: 

                       Private fejringer og arrangementer.
                           Det er muligt at holde fester                           
 Citat:

"Der er stadig coronavirus i Danmark, som kan føre til sygdommen COVID-19. Men det er muligt at afholde arrangementer, også konfirmationer, store fødselsdage, bryllupsfester m.m., på en forsvarlig måde. "

Citat:

"Arrangementer i lejet lokale uden professionelt personale.

Holder du festen i et lejet lokale, fx et fælleslokale, medborgerhus eller selskabslokale, hvor der ikke er fast tilknyttet personale, skal du følge reglerne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet.

For at forebygge smittespredning, bør du og dine gæster desuden følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger, og du bør som arrangør være opmærksom på, at minimere smitterisikoen til dit arrangement. "

 

Gildegårdens bestyrelse mødtes den 7. juli med denne dagsorden:

"Bestyrelsens ansvar vedrørende brugeres brug af Gildegården."

Vi må bruge Gildegården til alle vore møder med ganske få begrænsninger:

·      Vi må være højst 100 personer i Gildegården ad gangen.

·      For forsamlingsforbuddet gælder, at vi skal holde en meters afstand mellem os, når vi sidder, og 4 kvadratmeter når vi står.

·      Der er opsat opslag, og der er placeret sprit i indgangen.

Bestyrelsen.

 

Bankospil

      Bankospil i Gildegården søndag den 4. okt. kl. 14.

                              Alle er velkommen.

                                  Hjælper søges.

           Hvem giver en hånd med opsætning af borde,

                            kaffe og borddækning?

              Henvendelse til mig på telefon 22871048.

              Billetter købes ved indgangen, pris 15 kr.,

             der dækker kaffe kage og startlodtrækning.

                                Ellen M. Pedersen

Stadsgildeting

 

Stadsgildetinget den 27. august kl. 19:00

Vi nærmer os stadsgildetinget, nemlig torsdag den 27. august kl. 19.00 i Gildegården.

Stadsgilderådet bliver som sædvanligt indkaldt ca. 2 uger før tinget.

Vi holder GM-/GK-/GS-møde straks efter stadsgildetinget.

Alle gildebrødre er velkommen til at deltage, I skal blot tilmelde jer, hvis I ønsker at deltage, så sørger vi for, at der er kaffe/te m.m. til jer.

        Tilmeldinger kan ske til fritse.rosendal@mail.tele.dk

                                 eller telefon 22 88 16 70.

                                                   o - 0 - o

troniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2020

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 27-08-20 torsdag Stadsgildeledelsen 
GM-GK-GS møde 27-08-20 torsdag Stadsgildeledelsen
Bankospil 4-10-20 søndag  
Fellowship Day 27-10-20 tirsdag Internationalt udvalg
Fredslysaften 3-12-20 torsdag Internationalt udvalg

 

Alle henvendelser til webmaster