Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Breaking News
Fellowship day
Nyt fra gildegårdsbestyrelsen
Fællesmøde
Vestamager

Elektroniske gildeblade

Stadsgildearrangementer 2023 - 24

 

Stadsgildepennen

ref nytårsbrunch

Stadsgildepennen juni 2024

Egentlig er det en sommermåned nu, altså juni måned, og Stadsgildepennen udkommer derfor ikke!
Men da der er nogle relevante indlæg, og---- nogle af vore 3 gilder også sender blad ud i juni -----, så får I lige disse indlæg allerede nu.
Sender I ikke blad ud i juni, så husk indlæggene i næste nummer af bladet.

Selv om det i skrivende stund er ret koldt her til morgen (13 grader) så er det nemt at se, at sommeren er kommet til os. Rabarberne strutter, blomsterne sender farver ud, og græsset gror bare helt vildt.

Så rigtig god sommer ønskes jer alle sammen.

Mange hilsner

Kirsten Christensen
SGPR

 

Breaking News

 
 

BREAKING NEWS 

Som bekendt blev der på Landsgildetinget i september 2023 vedtaget ny Gildelov og nyt Gildeløfte.

Det indebærer, at begreberne Svend, Væbner og Ridder ikke længere giver mening i gilderegi. 

Heldigvis betyder det ikke, at det er slut med, at vi kan samles for at diskutere nogle af de store spørgsmål, som vi uden tvivl til stadighed undres over eller har en mening om. Ganske som de emner, der i tidens løb har været til diskussion i forbindelse med Væbner- og Ridderforberedelser. 

Så nu inviterer vi til 

Stadsgildehøjskole 

Det bliver tre torsdagseftermiddage i Gildegården, nemlig: 10. oktober 2024, 14. november 2024 og 16. januar 2025 - Alle dage fra kl. 14.00 til 16.30. 

Stadsgildehøjskolen er gratis - og 1 uge før mødedatoen modtager deltagerne et oplæg med eftermiddagens emne, så man kan nå at gøre sig sine tanker om det, idet vi håber på en god diskussion på mødet. 

Vi håber på deltagere fra alle tre gilder i Stadsgildet og på et deltagertal på ca. 6 til 20 gildemedlemmer. 

Tilmeld dig pr. mail (så vi kender din mailadresse til udsendelse af oplægget) til hanne.borgstrom@icloud.com hurtigst muligt og senest 30. juni 2024. 

Med glad gildehilsen

Tommy Carlsen - 15. København og Hanne - SGM 

 

Fellowship

Fellowship-day 2024

I år skal vi udover Fellowship- budskabet høre

Sygeplejerske Rikke Gormsen fortælle om sit livslange engagement i bl.a. Røde Kors og Red Barnet i mange lande og i Danmark. 

I 2015 fik Rikke Gormsen internationale Florence Nightingale-medalje for sit store arbejde bl.a. efter jordskælvet i Nepal. 

Kom og hør dette spændende foredrag i Gildegården tirsdag den 29. oktober.

Nærmere information følger senere. 

DIS Kirsten

Nyt fra gildegårdsbestyrelsen

 Nyt fra Gildegårdsbestyrelsen 

Gildegårdsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 4. juni 2024 i Gildegården
 

På dagsordenen var bl.a.:

·  Budgetopfølgning
Regnskabet følger budgetforventningerne.

 

·  Udlejning
Udlejningerne går godt - 2024 er næsten ’udsolgt’ - der kan formentlig forventes ca. 8-9 yderligere udlejninger i år.

 

·  Færdiggørelse af arbejdet i kælderen efter udskiftning af vandrør og sidste års vandskade - og de nye vinduer
Arbejdet efter vandskaden forventes færdigt inden for kort tid - og færdiggørelsen efter udskiftning af vandrør forventes at gå i gang inden for den nærmeste fremtid.

De nye vinduer forventes installeret inden udgangen af juli.

 

·  Arbejdsdag i efteråret
Vi inviterer til en ny arbejdsdag tirsdag den 1. oktober fra kl. 10 til 15. Sæt gerne x i kalenderen, hvis du vil give Gildegården en hjælpende hånd. Nærmere information om de præcise arbejdsopgaver kommer via Stadsgildenyt for september.

 

·  Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 22. august 2024.


 

Med glad gildehilsen
Hanne Borgstrøm

Fællesmøde

 
Invitation til Fællesmøde (tidl. GM-GK-GS) 

Ved Fællesmødet torsdag den 5. september 2024 er alle interesserede som altid velkomne til at deltage. 

Mødet starter kl. 19.15 - så ankommer man i bil lige efter kl. 19.00 kan man roligt parkere ved Gildegården - men husk at tjekke din P-skive i forruden. 

Aftenens program vil bl.a. omfatte dagsordenen til Gildemesterstævnet den 28.-29. september og opfølgning på de fælles gildearrangementer i Københavns Stadsgilde. 

Invitation til gildeledelsesmedlemmerne kommer fra SGK Fritse, når vi nærmer os. GM, GK, GS behøver ikke tilmelde sig, men bedes sende afbud, hvis man er forhindret i at deltage. 

Alle øvrige interesserede bedes af hensyn til traktementet tilmelde sig til Fritse pr. mail fritse.rosendal@mail.tele.dk eller telefon 22881670

Med glad gildehilsen
Hanne Borgstrøm

vestamager

 18. Gilde-Amager inviterer alle gildebrødre til et fællesarrangement på

VESTAMAGER NATURCENTER.d. 29/8 2024

Vi mødes kl. 15.45 til en kop kaffe/te med kage.
Senere er der forskellige aktiviteter og forberedelse af bålmad
Dagens program er under udarbejdelse.

Husk tøj til lejligheden samt pude til at sidde på.
_____________________________________________________________________

Pris kr. 40 pr person.
Tilmelding med navn, om i kommer i bil, og om i har brug for at køre ind til centret,
til Kirsten Ravn senest d. 15/8 2024.

 Katholm-ravn@mail.dk , mob.:30287286 

Hilsen 18. Gilde Amager 

Hvordan kommer du/i til Vestamager Naturcenter??

1.     Med det offentlige:Tag Metroen til Vestamager, eller buslinielinie 32 eller 33. og gå til centret.
Se kort
 

2.     I bil:Parkering på naturcentrets P-Plads, hvor der er 4 timers parkering, og gå til centret. Se kort.

Når der er ved at være gået 4 timer regner vi med at vi kan enes om at de biler der må være inde på centret kan være chauffører for et par hold, som kan køre til parkeringen og flytte biler/stille p-skiver, så vi undgår afgifter. 

3.     Specialkørsel- / parkering:

Der kan køres ind og ud med taxi og Flextrafik indtil kl. 16, hvor adgangen spærres af pullerter der kører op i kørebanen.

Vi har tilladelse til at have ganske få biler parkeret ved skovløberhuset.

Vi foreslår at dårligt gående mødes ved porten på parkeringspladsen og kører ind i de  biler der må køre ind. Det samme kan gøres når vi skal hjem.

 

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Elisabeth Abbildgård  abildgaard.privat@stofanet.dk      
     15. Gilde      Jette Lind                   
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth              museth@os.dkanet.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal          fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15gilderoedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.

Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer 2024  - 2025

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
       

Alle henvendelser til webmaster