Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade

Gode råd

 

 

Stadsgildepennen

   brug af g

Gode minder
Denne sommer med det rigtig gode vejr det meste af tiden kommer jeg til at se tilbage på med smil.

Jeg har alene ’kørt Jylland tyndt’, som jeg har udtrykt det, når jeg er blevet spurgt om, hvor jeg har været på ferie.

Besøg hos to hold rigtig gode venner og hos to (gamle) friske tanter i Gistrup og Støvring, kultur i rigt mål – masser af kunstværker i det offentlige rum i

Løgstør, besøg på bl.a. Museum for papirkunst i Hanstholm, Museerne i Skagen, et kort stop i min egen ’Barndommens gade’ i Randers samt besøg på Moesgaard Museum og Aros i Aarhus. Mange gode indtryk er fastholdt med kameraet, og resten har lagret sig i min hukommelse som gode oplevelser og minder.

På min mobiltelefon dukker der stort set hver dag et hold tilfældige billeder op fra mit fotoarkiv, og blandt disse dukkede dette foto op fra mit højskoleophold på Rødding Højskole i 2019. Det rummer en stor sandhed og genopfriskede også mange gode minder.

Og nu glæder jeg mig til, at gilde­livet i Københavns Stadsgilde vil give os alle gode minder fra akti­viteter i gruppen, gildet, stadsgildet og forhåbentlig også det kommende landsgildeting i Middelfart.

Lad os sammen skabe gode minder for hinanden.

Med glad gildehilsen
Hanne, SGM

Gode råd

L

Hold mig nogenlunde omgængelig.

-    Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.

-    Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.

-    Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.

-    Gør mig eftertænksom, men ikke trist; hjælpsom, men ikke nævenyttig.

-    Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud; men du ved Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.

-    Giv mig evnen til at lytte uden straks at skulle afbryde en samtale for at fortælle om mine egne oplevelser.

-    Og Herre hjælp mig til at holde mine heltebedrifter for mig selv, så jeg ikke trætter andre dermed.

-    Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen.

-    Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter; de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.

-    Jeg vover ikke bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres.

-    Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.

-    Hold mig nogenlunde omgængelig.

-    Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud – men et surt og tvært gammelt menneske er et af Djævlens mesterværker.

-    Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.

-    Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.

Denne bøn blev fundet på en kirkedør i England i 1610.

Forfatterens navn kendes ikke.

Narageblod viesgildetintroniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2021-2022

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Fellowship Day 26-10-21 tirsdag Stadsgildeledelsen
Fredslys 07-12-21 tirsdag Stadsgildeledelsen
Nytårsbrunch 09-01-22 søndag Stadsgildeledelsen
Stadsgildeting 19-05-22 torsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal 21-06-22 tirsdag Stadsgildeledelsen

Alle henvendelser til webmaster