Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter

 

 
 

Stadsgildenyt

Stadsgildepennen
Nyt fra Gildegården
Nyt fra Naverne

Arrangementer
Elektroniske gildeblade
Oak City Rally 2020

 

 

Stadsgildepennen

Fra Stadsgildemesterens kalender

Hvert år i januar inviterer landsgildeledelsen (LGL) Distriktsgildemestrene til Distriktsforum (DF) – også i år henlagt til Bygholm Scandic i Horsens.

I år var DF desværre begrænset til en enkelt dag fra kl. 10.00 til 16.00, så alle vi DGM’er fra Sjællandsnetværket måtte – også denne gang – stå meget tidligt op for at kunne være fremme til mødestart. Og de fleste af os var først hjemme igen omkring klokken 20. Normalt holdes DF som et weekend-møde, der giver mulighed for i pauser og under det sociale samvær at udveksle ideer og inspiration. Det savnede jeg denne gang.

Fra dagens program vil jeg fremhæve International koordinator (IK) Birthe Ømarks engagerede indlæg om det internationale område.

Danmark var stiftende medlem af ISGF og har været med til at præge udviklingen gennem et velorganiseret arbejde - i samarbejde med stærke spejderkorps. Så selvfølgelig skal vi være medlem af ISGF.

Prøv at besøge ISGF’s hjemmeside http://isgf.org/index.php/en/

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er i ISGF-regi tilknyttet og betaler kontingent til ISGF, Europa-regionen og Nordisk-Baltisk Underregion (NBSR) – det koster os hver især kr. 19,70 pr. medlem om året – eller lige godt 5 øre pr. dag.

Europa-regionen og NBSR inviterer mod deltagerbetaling til træf hvert 3. år – næste NBSR-træf i 2021 i Island og Europa-træf i 2022 her i Danmark. Ved disse træf er der rig mulighed for at mødes med gildebrødre fra en række andre lande.

Blandt DF’s øvrige programpunkter var desuden: Indlæg fra Gøngernes og Sønderjyllands distrikter om gildernes fremtid.

Det er altid inspirerende at deltage i Distriktsforum, og det er min opfattelse, at landsgildeledelsen sætter pris på de input, den får fra distriktsgildemestrene.

                                              Hanne, SGM

 

Oak

 

Til gildebrødre og andre

interesserede:

      Vi har også brug for jeres hjælp!
Oak City Rally 2020, søndag den 24. maj

Verdens formentligt længste og største sæbekasseløb afholdes nu for 44. gang. Starten går fra Farum station til Egemosecentret ved Ganløse i alt ca. 10 km. Sidste år var der næsten 290 tilmeldte vogne med gennemsnitligt 5 deltagere, så der er masser at se til og på!

Du kan som voksen give en hjælpende hånd med, ved at melde dig som postmandskab. Hvor du vil være med til at afvikle dette enorme løb. Afhængig af hvilken post du får, vil opgaven vare mellem 2-4 timer.

Postmandskabet skal møde på Farum station senest kl. 9.00.

Opgaven går ud på at du skal være med til at sørge for at sæbekassebiler og rigtige biler kommer uskadt forbi hinanden og især at passe på vores børn og unge.

Tøv ikke et øjeblik - kontakt nedenstående fra Oak City Rally og husk vi har brug for lige netop din hjælp!!

Tilmelding som hjælper/dommer gerne senest 20. april 2020 til:
Claus Museth
18. gilde i København
Tlf.: 20 87 89 33

e-mail:
museth@os.dk

     Danmektroniske gildeblade

Har du lyst til at læse både dit eget og de øvrige københavnske gilders elektroniske gildeblade?  - Så skal du blot skrive til den eller de redaktører, hvis blade du gerne vil modtage og bede om at komme på deres mail-lister.

Redaktørernes mail-adresser er:

     1. Gilde        Ole Olesen         oleo.fortvej@gmail.com
     15. Gilde      Jette Lind           
jettelind@brnet.d
     18. Gilde      Claus Museth      museth@os.dk
    
KT-Gildet     Fritse Rosendal   fritse.rosendal@mail.tele.dk

     15. Gildes hjemmeside finder du på: www.15roedovre.dk

Det er gratis at modtage de elektroniske gildeblade via pc.


Stadsgildearrangementer

Stadsgildearrangementer i 2020

Arrangement Dato Ugedag Arrangør
Stadsgildeting 19-05-2020 tirsdag Stadsgildeledelsen
Uddelingsgildehal 11-06-2020 tirsdag Stadsgildeledelsen
GM-GK-GS-møde 27-08-2020 torsdag Stadsgildeledelsen

 

Alle henvendelser til webmaster