Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
E-mail
Links
Vedtægter
 
 

 

Aktiviteter i Gilderne

 

Hjælpearbejde: 
Besøg og arrangementer på plejehjem arrangeres af de enkelte gilder i deres lokalområde. Hjælp til f.eks. Sclerosepatienter, telefonkæder eller nattevagter i Himmelekspressen samt Kvindeherberget er andre eksempler på hjælpearbejde.

Internationale aktiviteter: Stadsgildets internationale udvalg afholder årlige arrangementer på tværs af stadsgildets gilder:

Fellowshipday for at fejre det internationale samarbejde på verdensplan sædvanligvis i form af en sammenkomst med internationalt islæt og med deltagelse af en gæst, der i praksis har oplevet det internationale samarbejde.Fredslyset til udbredelse af fredsbudskabet i december måned.
Fra Jerusalem spredes Fredslyset fra Bethlehem (i en lygte) til stadig flere lande. I Danmark afhentes flammen fra Sct. Laurentii Kirke i Roskilde samt Katolsk Vor Frue Kirke i Aarhus (begge steder brænder flammen hele året) og spredes derfra til resten af landet.

Link til fredslyset

Stadsgildets Internationale udvalg medvirker også gerne som koordinator til spejderkorp-senes internationale projekter, PR for SOS- børnebyer, kontakt til gilder i resten af verden. For egen regning deltager gildebrødre undertiden i internationale gilde- eller spejderstævner rundt omkring i verden.

For yderligere informationer vedrørende internationale aktiviteter kontakt:


DIS: Kirsten Ravn, Godthåbsvænget 5, 3. th., 2000 Frederiksberg, tlf. 30287286,
email: katholm-ravn@mail.dk

 

Alle henvendelser til webmaster