Det er sjovt at være gildebror - men det starter som spejder

 

 

 

Velkommen
Gildebevægelsens formål
Humanitært arbejde
Aktiviteter i gilderne
Gilderne i København
Ansøgningsskema
Gildegården
Nyt fra Gildegården
Gildegården udlejning
Stadsgildenyt
Kalender
Aktiviteter på tværs
Links
Vedtægter
 
 

 

Velkommen til
Københavns Stadsgilde's hjemmeside
Sct. Georgs Gilderne i Danmark

 
Robert Baden Powell startede verdensspejderbevægelsen i England i 1907.
I 1933 tog tre tidligere spejdere initiativet til starten af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. De opfordrede til at danne Sct. Georgs Gilder i alle danske byer.
Den 23.april - Sct. Georgs dag - samme år blev det første Sct. Georgs gilde startet i København - 1. København. Københavns Stadsgilde er en del af denne organisation.
Der er pr. 21 4.2020 3503 gildebrødre i Danmark.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark samarbejder med de fire anerkendte spejderkorps.
Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, De Grønne pigespejdere og KFUM-Spejderne i Danmark.

Københavns Stadsgilde
Københavns Stadsgilde virker som paraplyorganisation for de 4 gilder i København og har bl.a. til opgave at inspirere og bistå gilderne i deres arbejde og samarbejde. Der er p.t. (april 2020) 64 gildebrødre i de københavnske gilder. I Stadsgildets regi gennemføres i løbet af året et antal sociale arrangementer samt arrangementer, der har til formål at skaffe økonomiske midler til forskellige velgørende formål. Gildebrødre fra de københavnske gilder deltager i disse arrangementer, og derved styrkes sammenholdet og kammeratskabet på tværs af gilderne. Der er altid gildebrødre, der er parate til at løfte en opgave - også når det omgivende samfund beder os om at give en hjælpende hånd til løsning af f.eks. humanitære opgaver.
 

 

Alle henvendelser til webmaster